museum-digitalbaden-württemberg

Close

Search museums

Close

Search collections

Johannes Christianus Janson (1763-1823)

"JANSON (Johannes Christianus), oudste zoon van den voorgaande, werd in 1763 geboren en door zijnen vader in de kunst onderwezen, die hij aanvankelijk slechts tot uitspanning beoefende, daar ook hij in de krijgsdienst trad, in 1795 luitenant bij de ruiterij werd, en als zoodanig verscheidene veldtogten in Duitschland mede maakte. Bij de Fransche overheersching nam hij zijn ontslag als ritmeester, werd weder in dien rang, na 1813, bij het Nederlandsche leger aangesteld, en vier jaren daarna gepensioneerd. Hij woonde vervolgens te ’s Hage, waar hij met goed gevolg de kunst beoefende. Hij vervaardigde landschappen met vee, en fraaije binnen- en buitenhuisjes. Er bestaan ook van hem fraaije teekeningen en uitmuntend etswerk" - http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog11_01/aa__001biog11_01_0190.php, 28.08.2017

Object-mediated relations to other actors

(The left column names relations of this actor to objects in the right column. In the middle you find other actors in relation to the same objects.)

Was imaged Johannes Christianus Janson (1763-1823)
Printing plate produced Louis Bernard Coclers (1740 -1817) ()