Landesmuseum Württemberg / Landesmuseum Württemberg [CC BY]
Provenance/Rights: Landesmuseum Württemberg / Landesmuseum Württemberg [CC BY]

Liedbeleg: Z'Onse(n), wo ma(n)r eini geht

Object information
Landesmuseum Württemberg
Contact the institution
Source
Landesmuseum Württemberg
Creator
Landesmuseum Württemberg
Copyright Notice
CC BY
Description
Gesamtansicht